Privacyverklaring Kindercoach Mariët

In deze privacyverklaring van Kindercoach Mariët beschrijf ik o.a. welke persoonsgegevens ik opvraag en gebruik voor welke doeleinden.
Opgesteld mei 2019

Gegevens Kindercoach Mariët

Kindercoach Mariët wordt beheerd door Mariët Hogendoorn-Huijing
Bijlweg 13
8219 PE Lelystad
KVK:  53912179

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je een contactformulier of intake formulier hebt ingevuld zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: – Voor- en achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – Website – Bedrijfsnaam – Straat en huisnummer – Postcode en woonplaats – Ip-adres – Factuurgegevens

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult op het contactformulier worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

Aan wie geef je mijn gegevens door?

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mezelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens te geven aan anderen:

– Accountant/boekhouder: de gegevens die op de factuur staan moet ik doorgeven aan mijn boekhouder.

– Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met jou kan ik genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur. Daarbij zal ik de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

– Overheidsinstanties: als ik daar wettelijk toe verplicht ben, moet ik gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de belastingdienst.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt op grond van de wet het recht mij te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar. Als je je gegevens wilt verwijderen, verzoeken we je dat ons te laten weten, het kan zijn dat je dan niet langer gebruik kunt maken van je account. We zullen je tijdig laten weten of wij aan je verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met mij op.

Kan deze privacyverklaring veranderen?

Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.